XI MISTRZOSTWA ARMWRESTLINGU W ZSO 5

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 


 

 

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:  
- 14 listopad 2016 r na Sali sportowej ul. Wejherowska 55, 81-049 Gdynia

2. CEL:    
- Popularyzacja dyscypliny sportu w środowisku szkolnym.
- Wyłonienie indywidualnych mistrzów szkoły.

3. ORGANIZATOR:  
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni
- UKS Złoty Tur Gdynia
- Rada Dzielnicy Chylonia

4. KATEGORIE WIEKOWE I WAGOWE:

Szkoły Gimnazjalne:  
- Chłopcy klasa II Open, dziewczęta klasa II Open
- Chłopcy klasa III Open, dziewczęta klasa III Open

Szkoły Ponadgimnazjalne:
- Chłopcy: -63, -70, -78, -86, ponad 86 kg  
- Dziewczęta: - 55, -70 kg ,ponad 70 kg

5. ZASADY UCZESTNICTWA:  
- W zawodach biorą udział uczniowie posiadający legitymację szkoły ZSO Nr 5.  
- Zawody odbędą się TYLKO na prawą rękę wg przepisów Federacji Armwrestling Polska

6. SPOSOBY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW: 
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem FAP.  
- Zasadą zawodów jest walka do dwóch przegranych, oznacza to, że zawodnik raz  przegrywający swoją walkę w pierwszej fazie zawodów może dalej ubiegać się o pierwsze miejsce. 

7. PROGRAM ZAWODÓW:  
-8.00 – weryfikacja zawodników z klas gimnazjalnych
-8.30 - 10.30 – start zawodników klas gimnazjalnych
-10.30 – rozdanie nagród dla klas gimnazjalnych
-11.00 – weryfikacja i ważenie zawodników z klas ponadgimazjalnych
-11.30 – 13.30 - start zawodników klas ponadgimnazjalnych
-13.30 –14.00- rozdanie nagród dla klas ponadgimnazjalnych ,zakończenie imprezy.

8. ZGŁOSZENIA: 
- Opiekunowie ( lub sami zawodnicy) zobowiązani są dostarczyć pisemne zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w zawodach. Zgody do pobrania pokój WF
- Zgłoszenia wstępne z podaniem liczby startujących winny być dokonane do  pokoju nauczycielskiego WF  (Tomasz Kożuchowski)
- Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy (koszulka, buty sportowe, spodnie sportowe).

Organizator: Tomasz Kożuchowski                                           
Dyrektor: Ewa Piątek