Zawody w szachach Szkół Ponagimnazjalnych

Wyniki:

1 miejsce – III LO

2 miejsce – VI LO

3 miejsce – ZSCHiE

4 miejsce – IX LO

5 miejsce – II LO

6 miejsce – V LO

7 miejsce – I ALO

8 miejsce – XIV LO

9 miejsce – ZSAE

10 miejsce – GLA

Reprezentacja szkoły: Klejdysz Emilia, Olszewska Emilia, Gorczyca Bartosz, Pepliński Paweł