Siatkówka plażowa

III miejsce w Gdyni dla reprezentacji Gimnajum nr 13
(Zuzanna , Aleksandra Kraj)

III miejsce w Gdyni dla reprzentacji XIV Liceum
(Wikrorii Bochniak, Natalii Soczyńskiej, Julii Zaremby)