Statut Szkoły: Statut szkoły

Wewnątrzszkolny system oceniania : Pobierz WSO

Przedmiotowy system oceniania: Pobierz PSO

Program wychowawczy Szkoły: Pobierz Program Wychowawczy

Program profilaktyki uzależnień: Pobierz Program profilaktyki uzaleznień

Szkolny program zapobiegania przemocy i agresji: Pobierz Program zapobiegania przemocy

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych Pobierz Regulamin

Program profilaktyczny  Bezpieczny Internet: Pobierz Program Bezpieczny Internet